październik 23 2020 0Comment
oleje biodegradowalne

Do czego używane są oleje bio?

Troska o stan środowiska naturalnego sprawia, że w naszym życiu pojawia się coraz więcej produktów ekologicznych. W ostatnich czasach trend ten objął również produkcję olejów i smarów. Na jakiej zasadzie działają takie preparaty i gdzie mogą być wykorzystywane?

Zastosowanie bio-olejów

Olej biodegradowalny to ekologiczna substancja, której użytkowanie nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. Występuje on pod postacią oleju roślinnego lub wyprodukowanego na bazie estrów syntetycznych.

Biodegradowalne oleje wykorzystywane są w różnych dziedzinach przemysłu – w tym w żegludze, leśnictwie czy jako oleje samochodowe lub przeznaczone dla rolnictwa. Ich użytkowanie jest szczególnie zalecane w przypadku tych urządzeń, których działanie może wiązać się z niezamierzonym uwolnieniem oleju do środowiska. Najczęściej znajdują więc zastosowanie jako oleje hydrauliczne, formierskie, a także oleje do pilarek łańcuchowych i silników zaburtowych w łodziach. Używa się ich również m.in. w charakterze smaru w układach napędowych na statkach.

Z pomocą olejów biodegradowalnych możliwe jest ponadto zasilanie właściwie każdego rodzaju pojazdów transportowych czy maszyn budowlanych wykorzystujących paliwa płynne lub różnego typu oleje silnikowe, czy przekładniowe. Wykorzystanie do tych celów wariantu ekologicznego sprawia, że ewentualny wyciek nie będzie miał szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta czy rośliny. Co więcej, w razie przedostania się do środowiska czy wód gruntowych bio-oleje rozłożą się znacznie szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku ich odpowiedników chemicznych.

Oleje biodegradowalne a przepisy prawne

Ze względu na ryzyko skażenia środowiska poprzez stosowanie zużytych olejów smarnych powstały przepisy regulujące kwestię olejów odpadowych. Mowa tu o Ustawie z 27 kwietnia 2001 o odpadach oraz Ustawie z 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, oraz o opłatach produkcyjnej i depozytowej. Ponadto w 2016 r. dyrekcja Lasów Państwowych wydała obowiązujący wykonawców przetargów zakaz używania olejów innych niż biodegradowalne. Wykonawcy ignorujący tę decyzję muszą liczyć się z jednorazowym obciążeniem finansowym o wartości 2.000 zł.